Herre Og Frelser Jesus Kristus :: medcyber.com
Bevaringsansvarlig Jobber I Nærheten Av Meg | Greskortodokse Hellig Lørdagstjeneste | Siste Bond Movie News | Fjernstyrte Kjemperoboter Til Salgs | Korte Rimelige Utflukter | Fikk Ny Serie | Long Ring Design Gold | Ensfarget Langermet Onesies | 1985 Eldorado Cabriolet

JEG VIL TA IMOT JESUS KRISTUS SOM MIN FRELSER OG HERRE.

Jesus regnes som utgangspunktet for kristendommen og er kristendommens sentrale skikkelse. Han var fra byen Nasaret i Galilea, men ble ifølge tradisjonen født i Betlehem. De viktigste kildene til Jesu liv er evangeliene, fortellingene om Jesus i Bibelen. Vi vet ikke hvem som har forfattet dem, men de bygger på historier og sitater som var overlevert muntlig. Gud kom til jorden for å lære oss, helbrede oss, rettlede oss, tilgi oss – og dø for oss! Jesus Kristus er Gud, Skaperen, den suverene Herre. Har du akseptert denne Jesus? Hva er en frelser. Å tro er å komme til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn med dine synder. Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" Denne videoundervisningen forklarer den kristne tro og gir deg hjelp til å bli kjent med Jesus som din frelser. Hver del tar ca 15 minutter.

Kristne tror på Jesus Kristus som sin frelser. Flere av de som kaller seg kristne, kan likevel mangle klarhet i hva Jesu frelsesverk består i. Denne artikkelen er skrevet for å gi hjelp særlig til de som er i en slik situasjon. Bibelen innbyr oss til å tro at Jesus er sann Gud og sant. Tro på og stol på Jesus. Motta Jesus, som er den legemliggjorte Gud som døde og oppstod fra de døde 1 Kor 15:1-4 som Herre og Frelser. Be Jesus tilgi deg dine synder. Motta ham Joh 1:12 Bare han kan vaske deg ren fra syndene dine, og bare Jesus kan utfri deg fra den rettferdige dommen fra en hellige og uendelig Gud. Be til Jesus. Søk Ham. Jesus ca. 4 f.Kr.–30/33 e.Kr., også referert til som Jesus fra Nasaret, Jesus Galileeren, og Jesus Kristus, var en jødisk predikant og religiøs leder. Han er kristendommens hovedskikkelse. De fleste kristne anser han som inkarnasjonen av Sønnen, og den. Vor Herre Jesus Kristus, Guds Søn, er Gud og menneske, Gud, født af Faderens væsen før tiderne, og menneske, født af moderens væsen i tiden, fuldkommen Gud, fuldkomment menneske. Jesus – Frelseren. Jesus er før noget andet frelseren. Kristus! Herren! Kristus! Frelser! Kristus! Kristus! Gang på gang velger Guds Ånd å formane mennesker til å respektere kjønnrollene ved å vise at disse kommer fra Kristus, er bygget opp i Kristus og gir æren til Kristus. Jesus er representert i disse versene som både Herren og Frelser. Det betyr at disse to begrepene skal ikkeRead More.

Hvis vi følger i hans fotspor og lar Ånden gjøre sin virkning, kan synden også bringes i døden i vårt kjød, og vi kan bli ferdige med synden. 1. Pet. 4:1 Vi kan slutte helt med å synde hvis vi tar imot Jesus som vår frelser. Det betyr at det faktisk er mulig å slutte med å bli sint, å ta anstøt og å bli avindsyk. 13.07.2015 · Roy - "Kjære Jesus, Min Frelser og Herre" Maran Ata Oslo. Loading. Alexandra- "Når den verkbrudne fikk møte Herren Jesus" - Duration:. Fellessang- "Kjære Jesus min Frelser og Herre. ‘Gud har virkelig gjort ham til Herre og Kristus’ Etter hvert som tiden går, kan man begynne å tvile, og troen kan bli svekket. Styrk din tro på Jesus, den lovte Messias og Kongen i Guds rike. Vi har brudt hans lov, og skal dømmes for det. Uden en frelser er vi fortabte og kommer i Helvede. Læs mere. Den gode nyhed. Den gode nyhed er, at Gud elsker dig på trods af dine fejl. Derfor lod han sin eneste søn Jesus dø på et kors. Det betyder, at han kan frikende dig, fordi Jesus har betalt din bøde.

Jesu navn betyr «frelser». For han, og bare han, kan frelse sitt folk fra sine synder Mt 1:21. Og det er heller ikke frelse i noen annen. Noen annen som i bibelsk betydning som virkelig er Herre enn Jesus. Jesus Frelser uploaded a video 3 years ago. Jesus Kristus, fl. Hvo ikkun lader Herren råde og til ham sætter al sin lid, den frier. Ingen kan likevel lære Gud å kjenne som frelser gjennom naturen. Derfor var det nødvendig for Gud med en «spesiell åpenbaring» i sin Sønn, Jesus Kristus, kunngjort gjennom Bibelen. Gud gir seg til kjenne som Herre og Frelser gjennom hele det Gamle Testamentet, ikke minst for Israel. Måtte vi i Norge få dette igjen, før vår Herre og frelser, Jesus Kristus kommer igjen - til opprykkelse og frelse for sine - de frelste Guds barn, Se bibelversene nederst men for Guds vrede og dom for de ugudelige, dvs de som ikke har omvendt seg og fått syndene sine tilgitt. Det kommer flere artikler under denne menyen. Bli med videre! 17 Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Jesus – Store norske leksikon.

evighet og uten opphør prise deg. Ved Jesus Kristus, vår Herre. M: Amen. Vievann og røkelse kan brukes Vievann P: I vann og Den Hellige Ånd ble du døpt. Måtte Herren fullende i deg det han begynte i dåpen. Røkelse P: Ditt legeme var Den Hellige Ånds tempel. Måtte det som blir sådd i forgjenge-lighet, oppstå i uforgjengelighet. JEG VIL TA IMOT JESUS KRISTUS SOM MIN FRELSER OG HERRE Å BE FRELSESBØNNEN ! 427 liker dette. Denne siden er ment for deg som aldri har bedd Frelsesbønn eller har falt i fra troen og. Jeg er veldig enig med dere Tore L. og du om at Jesus er HERRE er grunnleggende og viktig. Jesus Kristus døde som konge! f. eks. Joh 18:33-37 omtrent det samme står i alle evangeliene. Et annet relevant skriftsted som er en gjenganger i vår familie er Lukas 9:23-24: legge ned alle egne ambisjoner for å fremme Kongens agenda!